Ar nākošo mācību gadu skola ir apņēmusies iegūt ATTĪSTĪBAS CENTRA statusu.

Šeit tiks savākti materiāli, kuru publikācija ir nepieciešama šī mērķa sasniegšanai:

1) mācību vai metodiskie atbalsta materiāli ar mērķi veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā,
I. Arcihovičas un J. Bakānes Māla un smilšu terapija
H. Vaišļas un L. Pavlovas "Dabas takas darba lapas"
H. Karziņinas didaktiskā rotaļlieta "Brīnumābols"
D. Utinānes "Taustes dēlīšu jeb sensorā siena"

2) speciālās izglītības iestādes organizētie pasākumi un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides specifiskais piedāvājums,
Rēzeknes novada skolu Metodiskā diena '15 (fotogrāfijas)

3) informācijas uzkrājums un informācijas analīze par speciālās izglītības iestādes veiktajām darbībām,

4) konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2015./16. mācību gadam
Vecāku iesniegums uz pedagoģiskajām konsultācijām
Pedagoģisko konsultāciju veidlapa

MALTAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS ATBILSTĪBA
KRITĒRIJIEM UN KĀRTĪBAI, KĀDĀ SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI
PIEŠĶIR SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA STATUSU

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv