Bibliotēkas
AKTUALITĀTES UN PASĀKUMI

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi ir šādi:

   lasītāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;

   grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;

   informācijas meklēšanas sistēmu (kartotēku, katalogu u. tml.) un datubāžu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

   bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, pārrunas, konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiski pasākumi u. c.).


   

Bibliotēkas FOTOGALERIJA

Bibliotēkas
REGLAMENTS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Rēzeknes novada speciālās pamatskolas bibliotēkas adreses ir
Rozentovas iela 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630 un
Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, LV-4636

Tālrunis: 64631050
29465657 (direktors); 64621508 (medmāsa); 64631730 (C klases)
E-pasts: speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv