Maltas speciālās internātpamatskolas bibliotēkas darba laiks

   pirmdien   8:00–17:30,    otrdien   8:00–17:30,    trešdien   9:00–17:00,    ceturdien   9:00–14:00,    piektdien   10:00–15:00

AKTUALITĀTES UN PASĀKUMI


   


Skolas bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi ir šādi:

   lasītāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;

   grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;

   informācijas meklēšanas sistēmu (kartotēku, katalogu u. tml.) un datubāžu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

   bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, pārrunas, konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiski pasākumi u. c.).


   

Bibliotēkas darbību reglamentējošās kārtības

Maltas speciālās internātpamatskolas adrese:
Rozentovas iela 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv