Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Svarīgāko dokumentu mape

Skolas logotips

Tālrunis: 64631050
29465657 (direktors); 64621508 (medmāsa); 64631730 (C klases)
E-pasts: speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv