Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Skolotāja profesionālās ētikas kodekss

Izdrukājams buklets par Maltas speciālo internātpamatskolu

Svarīgāko dokumentu mape

Skolas logotips

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv