Lepojamies ar draudzīgas skolas slavu, tāpēc par tuviem saucam arī tos draugus, kas iegūti tālu aiz valsts robežām Lietuvā, Krievijā, Igaunijā, Norvēģijā, Zviedrijā un citur.
Kaut arī esam gan organizējuši, gan piedalījušies vairākos starptautiskos pasākumos - nometnēs, kopīgās ekskursijās, tomēr ticam, ka Rēzeknes novada speciālo pamatskolu nākotnē gaida vēl daudzu ievērojamu starptautisko projektu pieredze.Skola ir nodibinājusi tuvas partnerattiecības ar Panevēžas speciālo skolu – daudzfunkcionālo centru (Panevėžio specialioji mokykla - daugiafunkcis centras) Lietuvā; Krasnogorodskas speciālā (korekcijas) internātskola (Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья) Krievijā; Pleskavas apgabala ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrs (Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области) Krievijā. Skola uztur pieredzes apmaiņu ar minēto speciālo skolu un centru pedagogiem, kā arī organizē kopīgus pasākumus ar to audzēkņiem.

Daudzus gadus skola draudzējās ar labvēļu pāri Eriku un Margitu Rappiem, kas organizēja dažādu skolai nepieciešamu lietu piegādi no Zviedrijas. Kaut gan šie brīnišķīgie ļaudis diemžēl jau min aizsaules takas, viņu paveiktais darbs un siltā sirds ir mūsu skolēnu un kolektīva piemiņā.

 

Ar labu vārdu skolā vienmēr tiek pieminēts arī Altenburgas klostera abats Bernhards Nabers, kas sūtīja uz skolu palīdzību apģērba un dažādu derīgu mantu veidā.

 

Tālrunis: 64631050
29465657 (direktors); 64621508 (medmāsa); 64631730 (C klases)
E-pasts: speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv