Mēs lepojamies ar savu draudzīgas skolas slavu, un par tuviem mēs saucam draugus, kuri mums dzīvo arī visai patālu no mums. Mēs ļoti augstu vērtējam mūsu kontaktus Lietuvā, Krievijā, Norvēģijā, Igaunijā un citur.
Tāpēc mēs gan organizējam, gan piedalāmies vairākos starptautiskos pasākumos - nometnēs, kopīgās ekskursijās...Ar labu vārdu skolā vienmēr tiek pieminēts Altenburgas klostera abats Bernhards Nabers, kas sūta uz skolu palīdzību apģērba un dažādu derīgu mantu veidā.

 

Daudzus gadus skola draudzējās ar labvēļu pāri Eriku un Margitu Rappiem, kas organizēja dažādu skolai nepieciešamu lietu piegādi no Zviedrijas. Kaut gan šie brīnišķīgie ļaudis diemžēl jau min aizsaules takas, viņu paveiktais darbs un siltā sirds ir mūsu skolēnu un kolektīva piemiņā.

 

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv