2 0 1 9      2 0 1 8      2 0 1 7      2 0 1 6      2 0 1 5      2 0 1 4      2 0 1 3

2 0 1 2      2 0 1 1      2 0 1 0      2 0 0 9      2 0 0 8      2 0 0 7


Jaungada tikšanās ar maestro Ingaru, dakteri Žuku un diviem Rozā Rukšiem


Pareizticīgo Ziemassvētki kopā ar Tēvu Alekseju un bērnu ansambli Zdravinka


Tiskādu vidusskolas audzēkņu teatrālais uzvedums
2 0 1 9      2 0 1 8      2 0 1 7      2 0 1 6      2 0 1 5      2 0 1 4      2 0 1 3

2 0 1 2      2 0 1 1      2 0 1 0      2 0 0 9      2 0 0 8      2 0 0 7

Skolas YouTube kanāls

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv