2 0 2 1      2 0 2 0      2 0 1 9      2 0 1 8      2 0 1 7      2 0 1 6      2 0 1 5      2 0 1 4

2 0 1 3      2 0 1 2      2 0 1 1      2 0 1 0      2 0 0 9      2 0 0 8      2 0 0 7


Valsts Robežsardzes koledžas kadetu un kinologu labdarības pasākums


Ziemassvētki!


Ziemassvētku vecītis apciemo C klašu struktūrvienību


Konkurss "Superpuika" 26. novembrī


Latvijas simtgades svinības C klasēs

Latvijas simtgades svinīgais pasākums un labāko darbinieku apbalvošana


Lāčplēša dienas gaismas ceļš - 100 svecītes par godu Latvijas varoņiem


Rudens Karuselis


Orientēšanās sacensības


Skolotāju diena


Svētki un ikdiena C klašu struktūrvienībā, 2018. gada septembris


Zinību diena 3. septembrī


Izlaidums! 6. jūnijs


C klašu struktūrvienības Vecāku diena - mācību gada atskaites koncerts 25. maijā


Starpskolu pasākums "Pavasara Karuselis '18"


Teātra pulciņa sniegums 2018. gada aprīlī un maijā


Veselības diena C klašu struktūrvienībā 9. maijā


II Pasaules kara upuru piemiņas brīdis Rozentovas kapos 8. maijā


Baltā Galdauta diena


Lieldienas


Lieldienas C klasēs 5. aprīlī


Dāvanas no biedrības "Sirds Aicinājums"


"Čaklās rokas" 29. martā


"Supermeitene" 22. martā


Meteņdiena 22. februārī


"Popiela" 8. februārī


Meteņi C klašu struktūrvienībā


Skolas audzēkņu un pedagogu darbu izstāde Maltas muzejā


L. Pavlovas fotogalerija V


Muzikāli literārs pasākums Rozentovas baznīcā 30. janvārī


Matemātikas konkurss


Rotaļu un spēļu pēcpusdiena C klasēs 17. janvārī


Jaungada tikšanās ar bērnu vokālo ansambli "Zdravinka"
un Pareizticīgās baznīcas pārstāvjiem 11. janvārīTiskādu vidusskolas dramatiskā kolektīva
interaktīvā izrāde "Sniega karaliene" 11. janvārī

2 0 2 1      2 0 2 0      2 0 1 9      2 0 1 8      2 0 1 7      2 0 1 6      2 0 1 5      2 0 1 4

2 0 1 3      2 0 1 2      2 0 1 1      2 0 1 0      2 0 0 9      2 0 0 8      2 0 0 7

Skolas YouTube kanāls

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv