PUBLISKO IEPIRKUMU REZULTĀTĀ NOSLĒGTIE LĪGUMI
Maltas speciālās internātpamatskolas kustamās mantas –
vieglā pasažieru automobiļa VW Caravelle izsoles noteikumi
Iepirkuma Nr. MSIP 2014/1 komisijas lēmums un dokumentācija

Iepirkumam "Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Maltas speciālās internātpamatskolas vajadzībām" Nr. MSIP 2014/1 nolemts noslēgt līgumu ar SIA "Tehauto Latgale"

Iepirkumu komisijas protokols

Pasūtījuma līgums

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Iepirkums MSIP 2014/1
Vieglās pasažieru automašīnas iegāde

Maltas speciālā internātpamatskola izsludina iepirkuma konkursu vieglās pasažieru automašīnas iegādei
IEPAZĪTIES AR IEGĀDES PROCEDŪRAS NOLIKUMU

Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630,
fakss 64631052; telefons 64631050; e-pasts: maltasspec@saskarsme.lv
Kontaktpersona Ivans Bebrišs t.64631050; 29430963

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Iepirkums MSIP 2013/1
Mikroautobusa iegāde

Maltas speciālā internātpamatskola izsludina iepirkuma konkursu mikroautobusa iegādei
IEPAZĪTIES AR IEGĀDES PROCESA NOLIKUMU

Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630,
fakss 64631052; telefons 64631050; e-pasts: maltasspec@saskarsme.lv
Kontaktpersona Ivans Bebrišs t.64631050; 29430963

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Iepirkums MSIP 2012/7
Mikroautobusa iegāde

Maltas speciālā internātpamatskola izsludina iepirkuma konkursu mikroautobusa iegādei
IEPAZĪTIES AR IEPIRKUMA NOLIKUMU

Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630,
fakss 64631052; telefons 64631050; e-pasts: maltasspec@saskarsme.lv
Kontaktpersona Ivans Bebrišs t.64631050; 29430963

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Iepirkums MSIS 2011/15
Gaisa apstrādes iekārtas ar rotora siltummaiņu uzstādīšana Maltas speciālajā internātpamatskolā

Maltas speciālā internātpamatskola izsludina iepirkumu "Gaisa apstrādes iekārtas ar rotora siltummaiņu uzstādīšanu Maltas speciālajā internātpamatskolā" likuma par Publiskajiem iepirkumiem 8.’panta kārtībā.
Piedāvājuma vērtējuma kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (cena, garantija, ekspluatācijas apkalpošana)
Piedāvājumus iesniegt līdz 16.11.2011 pl.14.00 Maltas speciālās internātpamatskolas grāmatvedībā (darba laiks 9.00- 15.30)
Ar nolikumu var iepazīties Maltas speciālās internātpamatskolas mājas lapā:
ATVĒRT NOLIKUMU

Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630, fakss 64631052; telefons 64631050; e-pasts: maltasspec@saskarsme.lv
Kontaktpersona Ivans Bebrišs t.64631050; 29430963

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Iepirkums 15/MSIP
Lauksaimniecības pārtikas produktu iegāde

Maltas speciālā internātpamatskola izsludina cenu aptauju lauksaimniecības pārtikas produktu iegādei:
       Kartupeļi – 8000 kg
       galda bietes – 500 kg
       burkāni – 800 kg
       sīpoli – 200 kg
       kāposti – 500 kg
       āboli – 300 kg
Produktu piegāde tiek veikta pēc iepriekš iesniegtā pieteikuma (skolai nav uzglabāšanas iespēju).
Cena zemāka par tirgus cenu. Vērtēšanas kritēriji – zemākā cena.
Kvalitātes sertifikāti obligāti.
Pieteikumus iesniegt līdz 05.09.2011 pl.15.00

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Iepirkums 14/2011 MSIP
Malkas piepirkums

Maltas speciālā internātpamatskola izsludina malkas iepirkumu, 800 m3 1 m garums, ar piegādi.
Pieteikumi iesniedzami līdz 12.09.2011 pl.15.00 Maltas speciālās internātpamatskolas grāmatvedībā no 9.00 līdz 15.00 darba dienās.
Pieteikumu vērtēšana 12.09.2011 pl.16.00
Kontakttālrunis 29100958; 64631050

Nolikums
Iepirkumam 14/2011MSIP Malkas iegāde

Iepirkuma priekšmets – malka ar piegādi
       daudzums – 800 m3
       garums – 1 m
Iepirkuma vērtējums – zemākā cena.
Pieteikumi iesniedzami līdz 12.09.2011 pl.15.00 Maltas speciālās internātpamatskolas grāmatvedībā no 9.00 līdz 15.00 darba dienās.
Pieteikumu vērtēšana 12.09.2011 pl.16.00
Kontakttālrunis 29100958; 64631050

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW SHARAN izsoles noteikumi


Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par pieņemto lēmumu (20.04.2010.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par veļas mājas un mīkstā inventāra noliktavas logu remontu un telpu siltināšanu Rozentovas ielā 9, Maltā ar SIA "Siltumtehserviss", Maskavas 5a, Rēzekne, LV-4604.

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi

Paziņojums par iepirkumu (14.04.2010.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par veļas mājas un mīkstā inventāra noliktavas logu remontu telpu siltināšanu Rozentovas ielā, Maltā.

Nr.
p.k.
Nosaukums Mērvienība Daudzums
1.  Vecās plastikāta apdares demontāža m2 130,5
2.  Logu bloku demontāža m2 7,8
3.  Pamatu vertikālās virsmas izlīdzināšana ar apmetumu m2 18,6
4.  Pamatu siltināšana ar 50 mm putupolistirola plāksnēm m2 18,6
5.  PVC logu bloku montāža m2 7,8
6.  Iekšējo palodžu uzstādīšana m 6,0
7.  Iekšējo ailsānu apdare ar riģipsi ar krāsošanu m2 5,2
8.  Koka karkasa izbūve ārsienu siltināšanai m2 130,5
9.  Ārsienu siltināšana ar 75 mm Paroc UNS37 un 30 mm Paroc WAS 35 plāksnēm m2 130,5
10.  Fasādes apdare ar profilētām metāla loksnēm PP-20 m2 130,5
11.  Notekcauruļu demontāža - montāža m 10,2
12.  Lietus ūdens tekņu montāža m 7,0
13.  Cokola skārda karnīzes uzstādīšana m 39,0
14.  Nojumes virs ieejas durvīm izgatavošana un uzstādīšana ar notekcauruļu montāžu gab. 1
15.  Dzīvsudraba lampu un monitoru glabātuves kapitālais remonts gab. 1

Darbu izpildes termiņš - 2010. gada 20. maijs.

Plānotā aptuvenā iepirkuma līgumcena līdz Ls 6000 (bez PVN).

Piedāvājumus līdz 2010. gada 20. aprīlim plkst. 1600 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050,
e-pasts: ausma.strode@saskarsme.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par iepirkumu (18.12.2009.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,

informē, ka plāno slēgt līgumu par 500 m3 malkas iegādi (pagales garums 1 metrs).

Piedāvājumus līdz 2009. gada 23. decembrim plkst. 1600 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: ausma.strode@saskarsme.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par iepirkumu (20.08.2009.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par saimniecības ēkas izbūvi Kalnu ielā 4, Maltā.

Nr.
p.k.
Nosaukums Mērvienība Daudzums
1.  Tranšejas izstrādāšana ar rokām m3 7
2.  Augsnes kārtas noņemšana mehanizēti m2 50
3.  Smilts spilvena izbūve zem pamatiem un grīdām 150mm m2 47
4.  Monolīto pamatu izbūve m3 7,2
5.  Pamatu horizontālā hidroizolācija m2 9
6.  Karkasa izbūve no koka brusām m3 2,88
7.  Jumta spāru un latojuma izbūve ar pretkondensāta plēves ieklāšanu m2 55
8.  Jumta izbūve no profilētām metāla loksnēm m2 55
9.  Sienu un starpsienu apšūšana ar apzāģētiem dēļiem m2 108
10.  Durvju bloku uzstādīšana m2 4,6
11.  Betona grīdas izbūve ar šķembu pamatn m2 40

Darbu izpildes termiņš - 2009. gada 7. septembris.

Plānotā aptuvenā iepirkuma līgumcena līdz Ls 5000 (bez PVN).
Ir nepieciešams skiču projekts.

Piedāvājumus līdz 2009. gada 24. augustam plkst. 1600 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes rajons, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: maltaspec@edu.rdnet.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par iepirkumu (19.06.2009.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par sienu apšūšanu ar profilētām metāla loksnēm un jumta izbūvi nojumei 1000 m3 malkas uzglabāšanai Rozentovas ielā 9, Maltā.

Nr.
p.k.
Nosaukums Mērvienība Daudzums
1.  Koka karkasa izbūve no antiseptētām brusām m3 3,7
2.  Jumta latojuma izbūve m 310
3.  Kolonnu pagarināšana gab 4
4.  Sienu apšūšana ar profilētām metāla loksnēm m2 55
5.  Sienu apšūšana ar apmalotiem dēļiem m2 180
6.  Jumta izbūve no profilētām metāla loksnēm m2 490
7.  Lietus ūdens noteku sistēmas ierīkošana m 25

Darbu izpildes termiņš - 2009. gada 25. jūlijs

Plānotā aptuvenā iepirkuma līgumcena līdz Ls 9500 (bez PVN)

Piedāvājumus līdz 2009. gada 25. jūnijam plkst. 1600 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes rajons, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: ausma.strode@saskarsme.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par pieņemto lēmumu (9.06.2009)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par gaisa pieplūdes-nosūces sistēmas skolas muzejā un pieplūdes-nosūces sistēmas ar siltuma utilizāciju skolas zālē iekārtošanu ar SIA ALV.

Iepirkuma kopējā līgumcena Ls 4515,51 ar PVN

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par iepirkumu (1.06.2009.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par gaisa pieplūdes-nosūces sistēmas skolas muzejā un pieplūdes-nosūces sistēmas ar siltuma utilizāciju skolas zālē iekārtošanu

Plānotā iepirkuma līgumcena līdz 4000 Ls bez PVN

Piedāvājumus līdz 2009. gada 5. jūnijam plkst. 1600 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes rajons, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: maltaspec@edu.rdnet.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par pieņemto lēmumu (20.05.2009)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par jumta remontu skolas darbmācības korpusā, iepirkuma identifikācijas Nr. MSSIS2009/11, ar SIA „Remhaus”.

Iepirkuma kopējā līgumcena Ls 6449.90 bez PVN

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par pieņemto lēmumu (18.05.2009)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par malkas iegādi, iepirkuma identifikācijas Nr. MSSIS2009/10, ar SIA „Baltkrasts”, Reģ. Nr. 42403001798, Rēzekne, Latgales 87.

Iepirkuma kopējā līgumcena Ls 12.00 par 1m3 bez PVN

Izsludinātie iepirkumi un pieņemtie lēmumi
Paziņojums par iepirkumu (14.05.2009.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par jumta remontu skolas darbmācības korpusā Rozentovas ielā 9, Maltā.

Nr.
p.k.
Nosaukums Mērvienība Daudzums
1.  Ķieģeļu dūmvada nojaukšana    
2.  Vecā jumta seguma un latojuma demontāža m2 416
3.  Papildus spāru un koka rīģeļu montāža gab 66
4.  Jumta latojuma izbūve ar antikondensāta plēves ieklāšanu m2 416
5.  Jumta latojuma ieklāšana no PP-20 profilētām metāla plāksnēm ar Pural pārklājumu un sniega barjeras ierīkošanu m2 416
6.  Jumta paspārnes apšūšana ar ēvelētiem, krāsotiem dēļiem m2 11,2
7.  Būvgružu utilizācija    

Darbu izpildes termiņš - 2009. gada 19. jūnijs

Plānotā aptuvenā iepirkuma līgumcena līdz Ls 9500 (bez PVN)

Piedāvājumus līdz 2009. gada 19. maijam plkst. 1600 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes rajons, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: maltaspec@edu.rdnet.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050
Paziņojums par iepirkumu (11.05.2009.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par 800 m3 malkas iegādi (pagales garums 1 metrs).

Plānotā aptuvenā iepirkuma līgumcena līdz 13 Ls/m3 (bez PVN)

Piedāvājumus līdz 2009. gada 18. maijam plkst. 1600 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes rajons, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: maltaspec@edu.rdnet.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050
Paziņojums par iepirkumu (23.04.2009.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par centrālapkures radiatoru nomaiņu skolas 1. stāvā un rehabilitācijas centrā

Plānotā aptuvenā iepirkuma līgumcena līdz 4000 Ls (bez PVN)

Tehniskā specifikācija:
   Dažāda izmēra centrālapkures radiatori - 34 gab

Darbu izpildes termiņš - līdz 2009. gada 15. maijam

Piedāvājumus līdz 2009. gada 28. aprīlim plkst. 1600 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes rajons, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: maltaspec@edu.rdnet.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050
Paziņojums par pieņemto lēmumu (22.04.2009)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu par dzelzsbetona karkasa būvniecību ēkai 1000m3 malkas uzglabāšanai Rozentovas ielā 9, Maltā, iepirkuma identifikācijas Nr. MSSIS2009/09, ar SIA „Maltas celtnieks”, Reģ. Nr. 52403003201

Iepirkuma kopējā līgumcena LVL 9339,93
Paziņojums par iepirkumu (14.04.2009.)

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par dzelzsbetona karkasa būvniecību ēkai 1000m3 malkas uzglabāšanai Rozentovas ielā 9, Maltā.

Plānotā aptuvenā iepirkuma līgumcena līdz 9500 Ls (bez PVN)

Tehniskā specifikācija:
   Grīdas pamatne no smilts-grants maisījuma – 450 m2
   Ēkas augstums – 4–4,5 m
   Saliekamo dzelzsbetona pamatu pēdas – 12–14 gab.
   Dzelzsbetona kolonnas – 12–14 gab.
   Metāla-dzelzsbetona fermas – 5–6 gab.
   Dzelzsbetona atbalsta stabi – 11–12 gab.

Piedāvājumus līdz 2009. gada 21. aprīlim plkst. 1630 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes rajons, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: maltaspec@edu.rdnet.lv
Kontaktpersona: Ausma Strode 64631050
Paziņojums par iepirkumu

Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskola,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta „Kārtību, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka par 10000 latiem” Nr. 762,
informē, ka plāno slēgt līgumu par Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas materiālu noliktavas un garāžas (Rozentovas ielā 9, Maltā) grīdas un griestu remontu.

Plānotā aptuvenā iepirkuma līgumcena līdz 1400 Ls (bez PVN)

Darbu izpildes termiņš - 2009. gada 10. aprīlis

Piedāvājumus līdz 2009. gada 1. aprīlim plkst. 16.30 iesniegt:
Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā -
Rozentovas 9, Malta, Rēzeknes rajons, LV-4630,
mobilais telefons: 29430963, fakss: 64631050, e-pasts: maltaspec@edu.rdnet.lv
Paziņojums par pieņemto lēmumu (10.03.2009)

Ņemot vērā piedāvājumu par zemāko cenu nolemts slēgt līgumu par ventilācijas sistēmas ierīkošanu darbmācības kabinetos zēniem (Iepirkums Nr. MSSIS2009/04) ar SIA "ALV", Atbrīvošanas aleja 35, Rēzekne

Iepirkuma kopējā līgumcena LVL 4055.96 (Četri tūkstoši piecdesmit pieci lati 96 santīmi)

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv