Ar nākošo mācību gadu skola ir apņēmusies
iegūt ATTĪSTĪBAS CENTRA statusu

Maltas speciālās internātpamatskolas audzēkņiem piedāvāto iespēju klāsts ir par brīvu.
Ceļš no mājām uz skolu un atpakaļ ir apmaksāts, pēc iespējas tiek izmantoti skolas transporta līdzekļi.

Skolā tiek piedāvāta bezmaksas ēdināšana, kopmītnes, medicīniskā aprūpe. Bērni ir apgādāti ar sanitāri higiēniskajiem līdzekļiem, tie lieto skolas dušas, higiēnas istabu, slimības gadījumā – izolatorus.

Skolā daudz ir darīts pašu rokām – sākot ar telpu remontu un beidzot ar sporta kompleksa ierīkošanu. Nākotnē plānots atvērt jaunas darbnīcas zēniem.

 

Lai dažādotu brīvo laiku, skolēni bez maksas apmeklē kultūras un atpūtas pasākumus – teātra un cirka izrādes, izstādes, akvaparku un dažādas ekskursijas.

Skola ir nodrošināta ar jaunāko video un audio tehniku, datoraprīkojumu.
Mācību grāmatas ir bezmaksas. Daļēji bez maksas ir pieejami pārējie mācību līdzekļi.

Bibliotēku apmeklē un izmanto visi – skolēni, skolotāji, skolas darbinieki. Te ir nodrošināta 5 Mbps Internet pieeja.

 

Dienas nodarbinātības centrs C klašu absolventiem, apkārtnes biotopu izpētes dabas taka, mācību dzīvoklis ir skolas direktora I. Bebriša plānotā pieeja mācību un korekcijas darba organizācijas formu dažādošanai..

Skolas bibliotēka
Skola sociālajā tīklā Facebook
I. Fjodorova vasaras sporta nometne

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv