RNSPS FACEBOOK profils RNSPS YOUTUBE profils

Datu privātuma politika Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā (saite)
Sīkdatnes politika Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā (saite)

Skolas adrese ir Rozentovas iela 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630
Vēl divas mācību programmu realizēšanas vietu adreses ir
Kalnu iela 4, Malta un Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, LV-4636

Bērni šeit apgūst šādas izglītības programmas:

Speciālā pirmsskolas izglītība
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (IP kods: 01015811)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (IP kods: 01015911)

 

Speciālā pamatizglītība
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (IP kods: 21015711)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (IP kods: 21015811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (IP kods: 21015911)

 

Profesionālā izglītība
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (IP kods: 22542021, kvalifikācija – Šuvēja palīgs)
Kokizstrādājumu izgatavošana (IP kods: 22543041, kvalifikācija – Koksnes materiālu apstrādātājs)
Ēdināšanas pakalpojumi (IP kods: 22811021, kvalifikācija – Virtuves darbinieks)

 

Audzināšanas programmas tiek realizētas atbilstoši vecumam, psiholoģiskajām un psihiskajām īpatnībām, kas ir orientētas uz tuvāko attīstības zonu un katra skolēna potenciālo iespēju realizāciju.
Audzināšanas programmas ietver: tikumisko, estētisko un fizisko audzināšanu, valstiskās pašapziņas veidošanu un darbaudzināšanu.

Interešu izglītības (rokdarbi, māksla, sports, dejas, mūzika) un fakultatīvo nodarbību (valodas, datorzinības) piedāvājums tiek atjaunināts un pilnveidots katru gadu. Pulciņi veicina bērnu interešu loka paplašināšanos un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.


 

Skolas bibliotēka
Skola sociālajā tīklā Facebook

Tālrunis: 64631050
29465657 (direktors); 64621508 (medmāsa); 64631730 (C klases)
E-pasts: speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv