Saite uz UZDEVUMI.LV

Šeit var izlasīt skolēnu pašpārvaldes avīzi "SOLIS"

Skolā mācās audzēkņi gan no Rēzeknes novada, gan no attālākiem Latgales pagastiem un pilsētām


Skolēni daudz piedalās Latgales novada un visas Latvijas speciālo skolu skatēs, konkursos, sacensībās.

 

Jebkuram skolēnam pēc mācību darba un ārpus stundu nodarbībām atliek laiks arī atpūtai un saviem vaļaspriekiem

 
 

Lielākā daļa bērnu visu nedēļu dzīvo internātā, un internāta skolotāji viņiem ir sastādījuši audzināšanas programmas.

 

Katrai klasei ir iedalīta skolas apkārtnes teritorija un noteikts objekts skolas telpās, kuru bērni kopj un kuru kārtībai viņi seko.


Katru mācību gadu pavasarī rīkojam mācību gada noslēguma atskaites izstādi no bērnu darbiem.

 

Tālrunis: 64631050
29465657 (direktors); 64621508 (medmāsa); 64631730 (C klases)
E-pasts: speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv