Saite uz UZDEVUMI.LV

Mūsu skolā strādā aktīvu un radošu cilvēku kolektīvs.
Profesionāli un pieredzējuši pedagogi sniedz padomus un dalās pieredzē gan ar bērnu vecākiem, gan ar kolēģiem, kas realizē speciālās izglītības programmas.

  


Skolēniem pēc vajadzības palīdzību sniedz atbalsta komanda - psihologs, psihiatrs, logopēds, sociālais pedagogs.

Skolu kopš dibināšanas vadījuši direktori:
   Aleksandrs Beļaks (no 1960. līdz 1989. gadam)
   Lija Korkliša (no 1989. līdz 1991. gadam)
   Ivans Bebrišs (no 1991. līdz 2015. gadam)

Kopš 2015. gada skolas direktors ir Georgs Ignatjevs

Tālrunis: 64631050
29465657 (direktors); 64621508 (medmāsa); 64631730 (C klases)
E-pasts: speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv