Mūsu skolā strādā aktīvu un radošu cilvēku kolektīvs.

  

Vairumam skolotāju ir speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, citi šo specialitāti apgūst.
Skolēniem pēc vajadzības palīdzību sniedz atbalsta dienesta darbinieki: psihologs, logopēds, sociālais pedagogs.

Skolu kopš dibināšanas vadījuši direktori:
   Aleksandrs Beļaks (no 1960. līdz 1989. gadam)
   Lija Korkliša (no 1989. līdz 1991. gadam)
   Ivans Bebrišs (no 1991. līdz 2015. gadam)

Rēzeknes novada skolu Metodiskā diena '15

Skolotāju fotogalerija

Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv