Maltas speciālās internātpamatskolas adrese:
Rozentovas iela 9, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630Skatīt lielāku karti

Attālumi līdz tuvākajām Latgales pilsētām:

Aglona - 35 km; Dagda - 41 km; Daugavpils - 70 km; Kārsava - 60 km;
Krāslava - 68 km; Līvāni - 71 km; Ludza - 47 km; Preiļi - 34 km;
Rēzekne - 21 km; Varakļāni - 51 km; Viļāni - 33 km.

Skolas tradīcijas

.:. Zinību diena .:. Mārtiņdiena – Ražas svētki .:. Skolotāju diena .:. Lāčplēša diena .:.
.:. Latvijas Republikas proklamēšanas diena .:. Pirmās Adventes svecītes iedegšana .:.
.:. Ziemassvētku eglīte (katoļu un pareizticīgo stilā) .:. Vecais Jaunais gads .:. Meteņi .:.
.:. Valentīna diena .:. Lieldienas (katoļu un pareizticīgo stilā) .:.
.:. Mātes diena – Gada atskaites pasākums .:. Pēdējā zvana līnija 9. un 12. klasēm .:.
.:. Veselības dienas .:. Pārgājieni un ekskursijas .:. Sakopšanas un tīrības talkas .:.
.:. Projektu darba nedēļa .:. Metodisko komisiju rīkoti mācību priekšmetu pasākumi .:.


Hronoloģija

1960. gads – tiek atklāta Maltas internātpalīgskola.


Foto no skolas vēstures

1968. gads – tiek uzcelta internāta ēka.

1975. gads – skolas internāta ēka tiek izmantota arī mācību darbam.

Sākot ar deviņdesmitajiem gadiem skolā sevišķa uzmanība pievērsta arodmācībai un darbaudzināšanai.

1998. gads – skolas statuss tiek mainīts uz mācību iestādi bez vecāku gādības palikušiem bērniem (bāreņiem).

Kopš 1999. gada skola ir izvietojusies divās ēkās – tai ir pievienotas un kapitāli izremontētas mācību un dzīvojamās telpas bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Ar 2008. gadu skola iegūst Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolas statusu, tomēr drīz tā atkal atgūst Maltas speciālās internātpamatskolas nosaukumu


Tālrunis - 64631050; fakss - 64631052;
direktors - 29465657; direktora vietniece - 29289354;
struktūrvienība - 64631730; medmāsa - 64621508
E-pasts: maltasspec@saskarsme.lv