Pieklājība ir labsirdība sīkumos.
Savstarpēja labvēlība ir vistuvākā radniecība.
Pieklājība rada un izraisa pieklājību.

Vide

Skola ir izvietojusies trīs izglītības programmu īstenošanas vietās Rēzeknes novadā:

  • "Rozentova" - Rozentovas iela 9, Malta;
  • "Garkalni" - Kalnu iela 4, Malta;
  • "Vecružina" - Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts.

Katra skolas daļa ir iekārtota un aprīkota atbilstoši izglītības programmu specifikai.  Ir nodrošināta un pastāvīgi uzlabota vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. Katrā adresē ir pieejams skolas internāts.

Skolai pieguļošā teritorija tiek izmantota mācību stundu organizēšanai ārvidē un ārpusstundu aktivitātēm.

Vide kopumā raksturojama kā droša, jo tuvumā neatrodas nelabvēlīgi sociālie faktori, un ielās nav novērojama aktīva satiksme. Skolas telpās un apkārtnē ir izvietotas videonovērošanas kameras. Kārtības uzturēšanai tiek organizētas skolēnu pašpārvaldes dežūras kā telpās, tā ārpus tām.

 

Misija, vīzija, vērtības

Skolas misija
Atbalstošos un īpašām vajadzībām pielāgotos apstākļos nodrošināt speciālās pirmsskolas un pamatizglītības apguvi bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības vai veselības traucējumiem.


Vīzija par izglītojamo
Izglītojamais top tik sabiedrisks, zinošs un prasmīgs, cik atļauj viņa traucējumu veids un smaguma pakāpe. Turklāt viņš izaicina savas grūtības līdz sapratnei, ka pozitīvai attīstībai ierobežojumu nav.


Vērtības cilvēkcentrētā veidā
Savstarpēja pieklājība un atbildība no tiem, kas var. Atbalsts un rūpes tiem, kam vajag.

Vēsture

1960. gada 15. augusts ir Skolas dibināšanas datums (toreizējais nosaukums - Maltas palīgskola-internāts).
Pirmā skolas ēka bija neliela, celta pirms Otrā pasaules kara, un mūsdienās ir saglabājušies tikai tās pamatu akmeņi. Skola atradās gandrīz turpat, kur šobrīd - Rēzeknes novada Maltā, Rozentovas ielā 9, iepretī Rozentovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīcai.

1968. gads – tiek uzcelta internāta ēka, kurā kopš 1975. gada ir iekārtotas arī mācību klases.

Skola tiek vairākkārt pārdēvēta:
1988. gads - Maltas bāreņu un bez vecāku aizgādniecības palikušo bērnu skola-internāts
1992. gads - Maltas speciālā internātskola
1996. gads - Maltas speciālā internātskola ar arodmācību garīgi atpalikušiem bērniem

1999. gadā tiek atvērta izglītības programmu īstenošanas vieta Kalnu ielā 4, Maltā.

Skolas nosaukums atkal tiek mainīts vairākas reizes:
2000. gads - Maltas speciālā bāreņu internātskola bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
2005. gads - Maltas speciālā bāreņu internātpamatskola bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
2008. gads - Maltas speciālā sanatorijas internātpamatskola bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
2009. gads - Maltas speciālā sanatorijas internātpamatskola
2010. gads - Maltas speciālā internātpamatskola

2012. gadā skola atver speciālās pirmsskolas grupu.

2019. gadā skola tiek pārdēvēta par Rēzeknes novada speciālo pamatskolu un atver trešo izglītības programmu īstenošanas vietu Ezera ielā 23, Silmalas pagasta Vecružinā bijušās Tiskādu speciālās internātpamatskolas telpās.

Ar 2024. gadu skola nes Rozentovas pamatskolas vārdu.