Pieklājība ir labsirdība sīkumos.
Savstarpēja labvēlība ir vistuvākā radniecība.
Pieklājība rada un izraisa pieklājību.

Sastāvs

Vadītājs

Aleksandrs (1.a kurss)

Pārstāvji pašpārvaldē

Aleksandrs (6.a klase), Jegors (7.a klase), Artjoms D. (8.b klase), Artis (1.a kurss), Dāvis (1.e kurss), Deniss (2.b kurss) Žanna (2.e kurss)

Protokoliste

Lusija (1.e kurss)

Iniciatīvas

Skolēnu pašpārvaldes mērķis

Skolas audzēkņu un administrācijas interešu saskaņošana, skolēnu aktīva iesaistīšana mācību un audzināšanas procesa organizēšanā, kā arī sabiedriskā darba iemaņu un prasmju apgūšanā.

Galvenie uzdevumi

 • veicināt sadarbību starp skolēniem, skolotājiem un izglītības iestādes administrāciju;
 • pārstāvēt skolēnu intereses un vēlmes;
 • informēt skolēnus par viņu tiesībām un pienākumiem;
 • piedalīties skolas darba plānošanā;
 • iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai;
 • organizēt sadarbību ar citu speciālo izglītības iestāžu pašpārvaldēm.

Iniciatīvas

 • Izglītojamo iesaistīšanās kārtības uzturēšanā skolas vidē un teritorijā (ar savstarpēju kontroli).
 • Vismaz 3 izklaides pasākumu (deju vakaru) organizēšana no mācībām brīvajā laikā katru mācību gadu.
 • Izglītojamo palīdzība skolas virtuves darbiniekiem pēc saskaņota grafika.
 • Nedēļas gaviļnieku sumināšana skolas sapulcē.
 • Avīzes SOLIS izdošana

Pašpārvaldes avīze

Skolēnu pašpārvalde neperiodiski izdod informatīvu avīzi SOLIS, kuras kopijas izplata starp izglītojamiem un darbiniekiem.