Pieklājība ir labsirdība sīkumos.
Savstarpēja labvēlība ir vistuvākā radniecība.
Pieklājība rada un izraisa pieklājību.

Vide

Skola ir izvietojusies trīs izglītības programmu īstenošanas vietās Rēzeknes novadā:

  • "Rozentova" - Rozentovas iela 9, Malta;
  • "Garkalni" - Kalnu iela 4, Malta;
  • "Vecružina" - Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts.

Katra skolas daļa ir iekārtota un aprīkota atbilstoši izglītības programmu specifikai.  Ir nodrošināta un pastāvīgi uzlabota vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. Katrā adresē ir pieejams skolas internāts.

Skolai pieguļošā teritorija tiek izmantota mācību stundu organizēšanai ārvidē un ārpusstundu aktivitātēm.

Vide kopumā raksturojama kā droša, jo tuvumā neatrodas nelabvēlīgi sociālie faktori, un ielās nav novērojama aktīva satiksme. Skolas telpās un apkārtnē ir izvietotas videonovērošanas kameras. Kārtības uzturēšanai tiek organizētas skolēnu pašpārvaldes dežūras kā telpās, tā ārpus tām.