Pieklājība ir labsirdība sīkumos.
Savstarpēja labvēlība ir vistuvākā radniecība.
Pieklājība rada un izraisa pieklājību.

Pašpārvaldes avīze

Skolēnu pašpārvalde neperiodiski izdod informatīvu avīzi SOLIS, kuras kopijas izplata starp izglītojamiem un darbiniekiem.