Pieklājība ir labsirdība sīkumos.
Savstarpēja labvēlība ir vistuvākā radniecība.
Pieklājība rada un izraisa pieklājību.

Misija, vīzija, vērtības

Skolas misija
Atbalstošos un īpašām vajadzībām pielāgotos apstākļos nodrošināt speciālās pirmsskolas un pamatizglītības apguvi bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības vai veselības traucējumiem.


Vīzija par izglītojamo
Izglītojamais top tik sabiedrisks, zinošs un prasmīgs, cik atļauj viņa traucējumu veids un smaguma pakāpe. Turklāt viņš izaicina savas grūtības līdz sapratnei, ka pozitīvai attīstībai ierobežojumu nav.


Vērtības cilvēkcentrētā veidā
Savstarpēja pieklājība un atbildība no tiem, kas var. Atbalsts un rūpes tiem, kam vajag.